Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Cena netto: wartość:
Cena brutto: wartość:
Do darmowej dostawy brakuje:
 netto
 brutto

Kategorie

Kontakt

Polityka prywatności

INFORMACJA o RODO

Szanowni Państwo,
w związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma: MAGOREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w: Żarach. ul. Pienińska 11, 68-200 Żary jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej zwanego „RODO”.
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
1) należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawieranych umów, dotyczy to w szczególności obowiązków umownych oraz wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – cel zwany dalej „wykonanie umowy”,
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów – cel zwany dalej „obowiązek prawny”.
Z danych potrzebnych do wykonania umowy i realizacji obowiązku prawnego będziemy korzystać:
 przez czas trwania łączącej nas umowy,
 przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - cel zwany dalej „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
 obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo
- administracyjnej.

2) innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
 podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.
Ponadto pragnę poinformować, że:
1) nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
 sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
 usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: info@magorex.pl.
W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe

Nie publikujemy spisów naszych Klientów, nie udostępniamy oraz nie sprzedajemy ich danych. W takim samym stopniu dotyczy to adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami wypełniają jakikolwiek formularz na naszych stronach www.

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki wypełnieniu jakichkolwiek formularzy na naszych stronach do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu internetowego MAGOREX (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje, komentarze itp.).

Cookies

Sklep Internetowy MAGOREX może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci internet w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Potwierdzenie odblokowania zamówienia